UVELJAVLJANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA OBNOVO VINOGRADOV

UVELJAVLJANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA OBNOVO VINOGRADOV – PRESTRUKTURIRANJE

Rok za uveljavljanje nepovratnih sredstev za PRESTRUKTURIRANJE vinogradov se izteče v sredo , 15.6. 2016.

Agencija je vinogradnikom , ki ste lani poslali do 15. decembra 2015. "Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin" (Priloga 1) poslala tudi "Izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin" (Priloga 2), vendar se zgodi, da se obrazec tudi kje zgubi, zato je še na naši spletni strani.

Obrazec Priloga 2 - Izjava o uveljavljanju podpore

Upam, da je večina vinogradnikov posadila vinograde in postavila oporo (opora je zaključena: "če so postavljeni v vinogradu stebri (na vsakih 5-6 m) in zaključni stebri in ena žica brez kolov ob vsaki trti."

V primeru, da je kdo na Vlogi poslani lani do 15.12. napisal, da "namerava oporo postaviti v tem vinskem letu", pa ne bo uspel do 15. 6. postaviti opore, lahko tudi brez opore in napiše pojasnilo ali priloži popravljeno Vlogo za podporo za prestrukturiranje – Priloga 1, SEVEDA SKUPAJ ZA IZJAVO O UVELJAVLJANJU, kjer pod točko 4 - Izjava pridelovalca obkroži 3. Prestrukturiranje je zaključeno, razen postavitve opore. Podporo za postavitev opore bom v skladu z vlogo za odobritev podpore uveljavljal v naslednjih letih .. obrazec - Priloga 2. Obstaja še varianta varščine.

Kot vedno se vloge pošlje priporočeno na ARSKTRP, PP 189, 1001 LJUBLJANA s pripisom "za prestrukturiranje vinogradov"! (vinogradnik si naredi fotokopijo)
ROK: 15.6.2016!

Datum: 03. junij 2016

Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki