Prestrukturiranje vinogradov 2016/2017

10.10.2016

VLOGA za podporo za prestrukturiranje vinogradniških ovršin

Dovoljenja za zasaditev vinske trte

Od letošnjega leta so dovoljenja za zasaditev vinske trte dvojna, za ponovno zasaditev in za zasaditev na novo. Tisti, ki bi želeli v sadilni sezoni 2016/17 posaditi trte na nove površine oziroma širiti vinograde, so morali za dovoljenje za novo zasaditev zaprositi že do 30. junija 2016. Če tega niso storili, potem v prihajajoči sadilni sezoni trt ne smejo saditi. Vinograde, zasajene brez dovoljenja, bo moral pridelovalec izkrčiti na lastne stroške, poleg tega pa še plačati denarno kazen. Tisti, ki bodo v sadilni sezoni 2016/17 obnavljali stare vinograde, pa lahko za dovoljenje zaprosijo kadarkoli med letom, toda obvezno pred začetkom sajenja trt.

Podpora za prestrukturiranje

Za obnovo starih vinogradov je še vedno na voljo podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin. Vlogo za podporo je potrebno oddati s priporočeno pošto na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP, Prestrukturiranje vinogradov, p.p. 189, 1001 Ljubljana) do 15. decembra 2016. Do podpore so upravičeni vinogradniki, ki so pridobili dovoljenje za ponovno zasaditev ali dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravic ter obnavljajo vinograd, ki je starejši od deset let, mlajši je lahko le, če je bil uničen zaradi naravne nesreče. Obnovljeni vinograd mora obsegati najmanj 1.000 m2 strnjene neto površine, vinogradnik pa mora obdelovati vsaj 0,85 ha vinogradov oziroma v vinorodnem okolišu Kras najmanj 0,60 ha vinogradov.
Tudi tisti, ki so spomladi 2016 obnovili vinograd, pa v lanskem letu niso oddali vloge za podporo za prestrukturiranje, lahko podporo uveljavljajo »za nazaj«. Vlogo lahko oddajo prav tako do 15.12.2016, seveda če izpolnjujejo prej navedene zahteve.
Vinogradniki lahko uveljavljajo tudi podporo za zamenjavo sort s precepljanjem. Osnovni pogoji so enaki kot pri obnovi vinograda, v poštev pridejo vinogradi, posajeni od pomladi 1997 do pomladi 2012.

Prehod iz »starega« v »nov« sistem - dovoljenje za zasaditev na podlagi pretvorbe pravic. Vinogradniki, ki so pridobili pravice za obnovo vinograda po »starem« sistemu ki je veljal do konca leta 2015, so neizkoriščene pravice lahko pretvorili v dovoljenja po »novem«. Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so letos junija vse vinogradnike, ki imajo še neizkoriščene veljavne pravice iz starega sistema, pisno obvestili o možnosti pretvorbe teh pravic v nova dovoljenja za zasaditev vinske trte. Tisti vinogradniki, ki na dopis ministrstva še niso odgovorili, naj to storijo čim prej. V primerih, ko so vinogradniki dobili dopis, trte pa posadili že spomladi 2016, naj vlogo za pretvorbo prav tako vrnejo na ministrstvo in nanjo pripišejo, da je vinograd že posajen.
Vinogradniki, ki so pridobili pravice po starem sistemu in so jih pretvorili v dovoljenja po novem sistemu, lahko kandidirajo za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin ne glede na to, ali obnavljajo star vinograd ali pa sadijo trte na nove površine.

VLOGA za podporo za prestrukturiranje vinogradniških ovršin

Pripravila:
Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki