Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 24. marec 2017

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Akarinoza (Calepitrimerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah so nekatere zgodnje sorte (Chardonnay, Barbera) že v fenofazi B-C po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 01-07 po BBCH. Razvoj vinske trte je še posebej izrazit v Slovenski Istri. Zato svetujemo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo posredno tudi proti oidiju vinske trte.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Črna pegavost vinske trte (Cryptosporella viticolavitis)

Na zgodnjih sortah, kjer so poganjki dolgi med 2 in 5 cm in se je v prejšnjih letih močneje pojavljala črna pegavost vinske trte, predlagamo njeno zatiranje.
Uporabimo lahko:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Folpan 80 WDG1,9 kg/ha
Folpan 50 SC3,0 l/ha
Universalis2,0 l/ha
Polyram DF0,3 % konc.
Antracol0,2 % konc.
Antracol WG 700,2 % konc.
Cuprablau Z ultra WP1,8 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP3,0 kg/ha
Momentum F3,0 kg/ha
Mikal Flash3,0 kg/ha
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki