Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 21. april 2017

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Akarinoza in oidij

Razvoj vinske trte je odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so v fenofazah od F-G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 53-54 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja že jasno vidna in nabrekajo).
V Slovenski Istri, predvsem v priobalnem pasu, so trsi zgodnjih sort v fenofazi G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi do 55 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja nabrekla.
V vinogradih, ki so še v fenofazi E, (BBCH 11-15) (npr. Malvazija na Krasu) je smiselna uporaba registriranih pripravkov na osnovi močljivega žvepla v skadu z registracijo. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Črna pegavost

V nekaterih vinogradih se močneje pojavlja črna pegavost vinske trte. V zadnjih letih se je zelo razširila in ocenjujemo, da bi tudi letos lahko povzročila večji izpad pridelka. V tistih vinogradih, kjer smo opazili močnejši pojav omenjene bolezni lahko proti njej ukrepamo. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem. Uporabimo lahko:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Folpan 80 WDG1,9 kg/ha
Folpan 50 SC3,0 l/ha
Universalis2,0 l/ha
Polyram DF0,3 % konc.
Antracol0,2 % konc.
Antracol WG 700,2 % konc.
Delan 700 WG0,75 kg/ha – dovoljena je le uporaba zalog s staro etiketo
Cuprablau Z ultra WP1,8 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP3,0 kg/ha
Momentum F3,0 kg/ha
Mikal Flash3,0 kg/ha
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki