Varstvo vinske trte

Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 28. april 2017

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah so nekatere sorte vinske trte v fenofazi F po Baggioliniju oz. 15 do 53 po BBCH. Razvoj vinske trte je v razponu od petega do devetega razvitega lista na mladiki, socvetja so že vidna.
V preteklih dneh so bili izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Zato priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni takoj, ko bo to mogoče.

Svetujemo uporabo spodnjih pripravkov:

Sredstvo Odmerek
Antracol2 kg/ha
Antracol WG 702 kg/ha
Cabrio Top2 kg/ha
Daimyo F2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec2 kg/ha
Dithane M-452 kg/ha
Folpan 50 SC2 l/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Manfil 75 WG2 kg/ha
Manfil 80 WG2 kg/ha
Mankoz 75 WG2 kg/ha
Penncozeb 75 DG2 kg/ha
Pinozeb M-452 kg/ha
Polyram DF2,4 kg/ha
Universalis2 l/ha
Videryo F2,5 l/ha
Vincya F2,5 l/ha
Pripravka Cabrio Top in Universalis zatirata tudi oidij vinske trte. Za zatiranje oidija vinske trte svetujemo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla ali drugih kontaktnih sredstev v skladu z navodili. Večjo pozornost je potrebno posvečati predvsem vinogradom, ki so bili v preteklem letu huje prizadeti.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki