Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 09. maj 2017

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Zgodnje sorte vinske trte so v fenofazi H po Baggioliniju oz. 55 do 56 po BBCH, kar pomeni da so socvetja nabrekla in se razvijajo.
Pogoji za okužbe s peronosporo vinske trte so ugodni. Zaradi mokrega vremena in krajevnih padavin priporočamo ponovno preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni. Priporočamo, da škropljenje opravite v roku 7 do 8 dni od prejšnjega škropljenja.
Svetujemo uporabo kontaktnih pripravkov:

Sredstvo Odmerek
Antracol2 kg/ha
Antracol WG 702 kg/ha
Cabrio Top2 kg/ha
Daimyo F2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec2 kg/ha
Dithane M-452 kg/ha
Folpan 50 SC2 l/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Manfil 75 WG2 kg/ha
Manfil 80 WG2 kg/ha
Mankoz 75 WG2 kg/ha
Penncozeb 75 DG2 kg/ha
Pinozeb M-452 kg/ha
Polyram DF2,4 kg/ha
Universalis2 l/ha
Videryo F2,5 l/ha
Vincya F2,5 l/ha
Pripravka Cabrio Top in Universalis delujeta tudi na oidij vinske trte. Za zatiranje oidija vinske trte svetujemo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla ali drugih kontaktnih sredstev v skladu z navodili.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki