Varstvo vinske trte

Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 26. maj 2017

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta v Slovenski Istri cveti. Cveteti so začele tudi zgodnje sorte vinske trte na severnem Primorskem. Na izpostavljenih legah Vipavske doline in Goriških Brd so vinogradi v fenofazi H-I po Baggioliniju oz. 19, 60 po BBCH. V času cvetenja za zatiranje peronospore vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih sredstev.

Seznam fungicidnih pripravkov s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem, ki se uporabljajo v času cvetenja vinske trte so:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Acrobat MZ WG 2,5 kg/ha
Alleato 80 WG 2,5 kg/ha
Alleato Duo 1 - 4 kg/ha (odvisno od fenofaze trte)
Ampexio 0,5 kg/ha
Antracol Combi WP 62,8 2,5 kg/ha
Curzate C Extra 2 kg/ha
Curzate M72,5 WG 2,3 kg/ha
Cymbal 0,25 kg/ha
Electis 75 WG 0,15 - 0,18 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 - 1,8 kg/ha
Emendo F 1,5 kg/ha
Equation Pro 0,4 kg/ha
Forum MZ WG 2,5 kg/ha
Forum Star 0,16 % pri porabi vode 1000 l/ha
Galben C 0,4 - 0,5 % pri porabi vode 1000 l/ha
Galben M 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2,5 kg/ha
Gett 2,5 kg/ha
Melody Combi WG 65,3 0,15 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 kg/ha
Melody Duo WG 66,8 0,2 - 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2-2,5 kg/ha
Mikal Flash 4 kg/ha
Mikal Premium F 3 kg/ha
Mildicut 3 l/ha (v času cvetenja)
Momentum F 4 kg/ha
Momentum Trio 3 kg/ha
Moximate 725 WG 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Moximate 725 WP 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Moximate Plus 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Nautile DG 2,4 kg/ha
Orvego 0,8 l/ha
Pergado F 1,6 kg/ha (BBCH 60-61)
Pergado C 4 - 5 kg/ha
Pergado D 1,4 l/ha
Pergado MZ 2,5 kg/ha
Profiler 3 kg/ha
Profilux 2 kg/ha
Revus 0,6 l/ha
Ridomil Gold Combi Pepite 2 kg/ha (v času do konca cvetenja)
Ridomil Gold MZ Pepite 2,5 kg/ha
Sfinga Extra WDG 1,5 kg/ha (BBCH 53-75)
Tanos 50 WG 0,4 kg/ha
Twingo 3 kg/ha
Valis F 1,5 kg/ha

Dotikalna sredstva za zatiranje peronospore vinske trte:
Sredstvo Odmerek
Antracol2 kg/ha
Antracol WG 702 kg/ha
Cabrio Top2 kg/ha
Daimyo F2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec2 kg/ha
Dithane M-452 kg/ha
Folpan 50 SC2 l/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Manfil 75 WG2 kg/ha
Manfil 80 WG2 kg/ha
Mankoz 75 WG2 kg/ha
Penncozeb 75 DG2 kg/ha
Pinozeb M-452 kg/ha
Polyram DF2,4 kg/ha
Universalis2 l/ha
Videryo F2,5 l/ha
Vincya F2,5 l/ha
Pripravka Cabrio Top (lokalno-sistemično delovanje) in Universalis (sistemično delovanje) poleg peronospore zatirata tudi oidij vinske trte.

V vinogradih za zatiranje oidija vinske trte lahko uporabite pripravke na osnovi žvepla ali druga kontaktna ali sistemična sredstva.

Seznam sredstev dovoljenih za zatiranje oidija vinske trte:
Sredstvo Odmerek ali koncentracija
AQ-10 35 g/ha
Baltazar 0,4 l/ha
Collis 0,4 l/ha
Cosan 3-8 kg/ha
Cosavet DF 8 kg/ha
Cosinus 8 kg/ha
Crystal 0,16 - 0,2 l/ha
Domark 100 EC 0,3 l/ha
Dynali 0,65 l/ha
Falcon EC 460 0,4 l/ha
Folicur EW 250 0,03 %
Karathane Gold 350 EC 0,5 - 0,6 l/ha
Kumulus DF 8 kg/ha
Kusabi 300 SC 0,15 - 0,25 l/ha
Luna experience 0,375 l/ha
Microthiol special 3 - 8 kg/ha
Misha 20 EW 0,23 l/ha
Močljivo žveplo Karsia DF 8 kg/ha
Mystic 250 EC 0,4 l/ha
Nativo 75 WG 0,16 kg/ha
Orius 25 EW 0,4 l/ha
Pepelin 3 - 8 kg/ha
Pol-sulphur 80 WG 4 kg/ha
Pol-sulphur 80 WP 4 kg/ha
Pol-sulphur 800 SC 4 l/ha
Postalon 90 SC 1 - 1,25 l/ha
Score 250 EC 0,2 l/ha
Sercadis 0,15 l/ha
Star tebukonazol 0,03 %
Symbiotica Fito-tekoče žveplo 4 l/ha
Symbiotica Fito-granulirano žveplo 4 kg/ha
Systhane 20 EW 0,14 l/ha
Talendo 0,25 l/ha
Talendo extra 0,08 - 0,2 l/ha (BBCH 55-61); 0,13 - 0,3 l/ha (BBCH 61-71)
Tebusha 25 % EW 0,4 l/ha
Thiovit jet 3 - 8 kg/ha
Topas 100 EC 0,3 l/ha
Topaze 0,3 l/ha
Vindex 80 WG 3 - 8 kg/ha
Vitisan 6 kg/ha (BBCH 61)
Vivando 0,2 l/ha
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki