Varstvo vinske trte

Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 5. julij 2017

OBVESTILO O ZATIRANJU SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Vinska trta je v fenofazi 77 do 79 po BBCH. V zadnjem tednu opažamo povečan ulov grozdnih sukačev v feromonske vabe v Goriških Brdih, zlasti v okolici Hruševlja. Večjo populacijo škodljivca smo zasledili tudi na območju Dutovelj.

Pripravek Odmerek ali koncentracija
Affirm 1,5 kg/ha
*Agree WG 1 kg/ha
*Biotip Floral 0,16 %
Coragen 150 ml/ha pri porabi vode 1000 l/ha
*Delfin WG 0,75 kg/ha
*Flora Verde 0,16 %
Gat Decline 2,5 EC 0,5 l/ha
*Lepinox Plus 1 kg/ha
Mimic 0,6 l/ha
Pyrinex M22 1 l/ha
Radiant 0,35 l/ha
Reldan 22 EC 1 l/ha
Runner 240 SC 0,3 l/ha
Steward 0,0125 %
Vertimec PRO 0,075 %
*Sredstva so dovoljena v ekološki pridelavi.

Pri uporabi pripravkov, ki so za čebele nevarni, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Vinogradov se ne škropi v vetrovnem in vročem vremenu. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pred fenofazo 79 po BBCH oz. pred zapiranjem grozdov je priporočljivo opraviti škropljenje proti sivi grozdni plesni. Za zatiranje omenjene bolezni lahko uporabite pripravke iz spodnje preglednice.
Pripravek Odmerek ali koncentracija
*Botector 400 g/ha
Cantus 1,2 kg/ha
Mythos 2,5 l/ha
Prolectus 1,2 kg/ha
Pyrus 400 SC 2 l/ha
Rovral Aquaflo 1,5 l/ha (uporabiti v fazi od začetka zorenja do mehčanja jagod)
Scala 2 l/ha
Switch 62,5 WG 1 kg/ha
Teldor Plus 1 - 1,5 l/ha
Teldor SC 500 1,5 l/ha
*Sredstvo je dovoljeno v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki