Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri vinski trti z dne 14. julij 2017

Peronospora in oidij vinske trte

Zaradi spremenljivega vremena so še vedno možne okužbe s peronosporo vinske trte. Za zaščito vinske trte pred omenjeno boleznijo svetujemo uporabo kontaktnih sredstev iz spodnje preglednice, pri čemer je potrebno upoštevati pravilne časovne razmake med posameznimi škropljenji:

Sredstvo Odmerek alia koncentracija
Antracol2 kg/ha
Antracol WG 702 kg/ha
Cabrio Top2 kg/ha
Daimyo F2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec2 kg/ha
Dithane M-452 kg/ha
Enervin2,5 kg/ha
Folpan 50 SC2 l/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Manfil 75 WG2 kg/ha
Manfil 80 WG2 kg/ha
Mankoz 75 WG2 kg/ha
Penncozeb 75 DG2 kg/ha
Pinozeb M-452 kg/ha
Polyram DF2,4 kg/ha
Universalis2 l/ha
Videryo F2,5 l/ha
Vincya F2,5 l/ha
Uporabite lahko tudi registrirane bakrene pripravke. Pripravka Cabrio Top in Universalis poleg peronospore zatirata tudi oidij vinske trte.

V vinogradih trenutno večjo nevarnost predstavlja oidij vinske trte katerega se zatira s kontaktnimi, polsistemičnimi ali sistemičnimi pripravki, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Pripravki namenjeni zatiranju oidija vinske trte:
Sredstvo Odmerek ali koncentracija
AQ-10 35 g/ha
Baltazar 0,4 l/ha
Collis 0,4 l/ha
Cosan 3-8 kg/ha
Cosavet DF 8 kg/ha
Cosinus 8 kg/ha
Crystal 0,2 l/ha
Domark 100 EC 0,3 l/ha
Dynali 0,65 l/ha
Falcon EC 460 0,4 l/ha
Folicur EW 250 0,03 %
Karathane Gold 350 EC 0,5 - 0,6 l/ha
Kumulus DF 8 kg/ha
Kusabi 300 SC 0,15 - 0,25 l/ha
Luna experience 0,375 l/ha
Microthiol special 3 - 8 kg/ha
Misha 20 EW 0,23 l/ha
Močljivo žveplo Karsia DF 8 kg/ha
Mystic 250 EC 0,4 l/ha
Nativo 75 WG 0,16 kg/ha
Orius 25 EW 0,4 l/ha
Pepelin 3 - 8 kg/ha
Pol-sulphur 80 WG 4 kg/ha
Pol-sulphur 80 WP 4 kg/ha
Pol-sulphur 800 SC 4 l/ha
Postalon 90 SC 1 - 1,25 l/ha
Score 250 EC 0,2 l/ha
Sercadis 0,15 l/ha
Star tebukonazol 0,03 %
Symbiotica Fito-tekoče žveplo 4 l/ha
Symbiotica Fito-granulirano žveplo 4 kg/ha
Systhane 20 EW 0,14 l/ha
Talendo 0,25 l/ha
Talendo extra 0,2 - 0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW 0,4 l/ha
Thiovit jet 3 - 8 kg/ha
Topas 100 EC 0,3 l/ha
Topaze 0,3 l/ha
Vindex 80 WG 3 - 8 kg/ha
Vitisan 12 kg/ha
Vivando 0,2 l/ha
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki