Obvestilo vinogradnikom

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

Do 15. junija 2012 je čas za oddajo obrazca o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je vsem pridelovalcem, upravičenim do sredstev za prestrukturiranje vinograda v letu 2012, poslala obvestilo in delno izpolnjen obrazec 6a – Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin. Obrazec je potrebno preveriti, dopolniti z manjkajočimi podatki in poslati s priporočeno pošto na Agencijo najkasneje do 15. junija. 2012. Obrazec 6a je potrebno oddati ne glede na to, ali so vinogradniki s prestrukturiranjem zaključili ali ne.
Če so trsi že posajeni, je potrebno pred posredovanjem obrazca novo stanje vinograda prijaviti v register kmetijskih gospodarstev na upravni enoti.
Pridelovalec, ki prejme podporo za prestrukturiranje, mora še tri leta po prejemu podpore vložiti zbirno vlogo in spoštovati zahteve določil navzkrižne skladnosti.
Vsi vinogradniki, ki obvestila niso prejeli, pa menijo, da so upravičeni do sredstev za ta namen v letu 2012, lahko posredujejo prošnjo na e-naslov: aktrp@gov.si.

DELA V VINOGRADU

Vremenske razmere narekujejo skrbno zdravstveno varstvo ter usmerjanje mladik med žice, saj se trte pripravlja na cvetenje. Z mladih trt (3-5 letnih)že lahko razredčimo kabrnke in pustimo le enega na mladiko ali celo manj.

Žal so že februarske nizke temperature in burja pustile na nekaterih legah cele vinorodne dežele negativne posledice tudi na vinski trti, ki je bila takrat v mirovanju. Glede na fenofazo mirovanja, smo sklepali, da ne bo posledic na trti. Posebno sorte – chardonnay, sivi pinot ter cabernet sauvignon in merlot pa na nekaterih legah zelo slabo odganjajo ali celo nič.

Prav tako so majska burja in nizke temperature v noči iz 16. na 17. maj povzročile pozebo na svežih vinskih mladikah. V teh poškodovanih vinogradih, kjer so tla optimalno založena z osnovnimi hranili, zaenkrat ne svetujemo foliarnih hranil, saj so listi poškodovani, kjer pa je poškodba večja bi priporočali biološke biostimulatorje (Drin, Nutrigreen..).

Datum: 25.5.2012

Pripravile: Majda Brdnik in Mojca Mavrič Štrukelj

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki