Redčenje grozdja

Datum: 07.07.2011

Redčenje grozdja je ukrep, ki se ga vinogradniki poslužujejo, če je nastavek grozdja prevelik ali če trsi trpijo pomanjkanje vode zaradi suše. Najprej odstranimo zgornji - najvišji grozd na mladiki (3., nato 2.), saj imajo višje ležeči grozdi po pravilu manjšo maso in nižjo vsebnost sladkorja. Odstranimo grozde na slabše razvitih in poškodovanih mladikah, slabo razvite, slabo obarvane in deformirane grozde, ne glede na njihov položaj na mladiki.

Najprimernejši čas za redčenje grozdja je, ko se začne grozdje mehčati in barvati. V tem času lepo vidimo, kateri grozdi so slabše razviti, te odstranimo, in kateri so dobro razviti, ki jih praviloma pustimo. Prezgodnje redčenje takoj po cvetenju ne da želenih učinkov, saj se običajno poveča masa jagod, ki smo jih pustili na trsu, prepozno redčenje pred trgatvijo pa nima učinka na povečanje kakovosti grozdja.

Redčenje grozdja je obvezen ukrep v mladih vinogradih - 3. in 4. leto - odstranimo polovico pridelka! V prvih letih po sajenju vinska trta razvija koreninski sistem, zato je ne smemo prehitro polno obremeniti, saj mora večino hranilnih snovi nameniti za rast podzemnega dela in ne pridelka. Če mlade trte prehitro obremenimo, jim močno skrajšamo življenjsko dobo.

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki