Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 17. junija 2011

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju ter na ogroženih območjih v vinorodni deželi Primorska, je do sredine naslednjega tedna (21.-22-.6.2011) še čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju. Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a

V tem času je najbolj smiselna uporaba sredstva ACTARA v količini 200 g/ha, v ekološki pridelavi pa sredstva KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha.

Sredstvo Reldan 22 EC smemo uporabiti le enkrat, zato bo njegova uporaba smiselna pri drugem škropljenju proti ameriškemu škržatku, ko bomo istočasno zatirali grozdne sukače.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

V vinogradih na razmejenih območjih je potrebno opraviti 3 tretiranja: prvič po cvetenju, drugič v času zatiranja grozdnih sukačev (do sredine julija) in tretjič v začetku avgusta. Izven razmejenih območij tretiranje ameriškega škržatka v proizvodnih vinogradih ni obvezno, je pa priporočljivo.

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je relativno suho, zato nevarnosti za okužbe vinske trte s peronosporo skoraj ni. Večja pozornost je potrebna le v vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa.

Sedaj je smiselno uporabljati dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, klorotalonila in ditianona. Taki pripravki so: Delan 700 WG v 0,05% konc., Folpan 80 WDG v 0,15% konc., Bravo 500 SC v 0,3% konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG in Manfil 80 WP v 0,20% konc., Polyram DF v 0,24% konc., Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc. ali sredstva na osnovi bakra.

Uporabimo lahko tudi kombinirane strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc. Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc.

Le na že omenjenih vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa je smiselna uporaba lokosistemičnih, polsistemičnih, sistemičnih fungicidov.

Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas. V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.

Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:

Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Kalinosul 80 WG0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,03 % konc.
0,03 % konc.0,04 % konc.
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.

SIVA GROZDNA PLESEN

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (0,8 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali biološki pripravek Serenade WP.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

PDF…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki