Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 24. junija 2011

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska, bo od četrtka 30.6.2011 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen (!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini) in na ogroženih območjih (Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju). Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a

Če je potrebno sočasno zatiranje grozdnih sukačev je v tem času najbolj smiselna uporaba pripravka RELDAN 22 EC (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni). Sicer pa lahko ponovno uporabimo sredstvo ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha.

Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE, FLORA VERDE in VALENTIN EKO insekticid) v količini 0,8 l/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Izven razmejenih območij tretiranje ameriškega škržatka v proizvodnih vinogradih ni obvezno, je pa priporočljivo.

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je nestanovitno z pogostimi krajevnimi plohami, zato se je nevarnosti za okužbe vinske trte s peronosporo povečala. V tem tednu smo že našli prve pege peronospore vinske trte na listih.

Zaradi takih vremenskih razmer je v vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa in v vinogradih, kjer smo že našli pege peronospore, smiselna uporaba lokosistemičnih, polsistemičnih in sistemičnih fungicidov, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

Taki pripravki so:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M0,2-0,25 % konc.
Fantic F WG0,2 % konc.
Curzate R0,2-0,3 % konc.
Curzate M0,2-0,3 % konc.
Equation Pro0,04 % konc.
Aviso DF0,25 % konc.
Antracol combi0,2 % konc.
Forum star0,175% konc.
Acrobat MZ WG0,25 % konc.
Verita0,25 % konc.
Verita profiler0,3 – 0,4 % konc.
Mikal Premium F0,3% konc.
Mikal Flash0,3 – 0,4 % konc.
Melody combi WP 43,50,25 % konc.
Melody duo WP 66,80,25 % konc.
Melody duo WG 66,80,25 % konc.
Ridomil gold plus 42,5 WP0,3-0,4 % konc.
Ridomil gold combi pepite0,2 % konc.
Ridomil gold MZ PEPITE0,25 % konc.
Revus0.04-0,06% konc.
Pergado F0,16-0,25% konc.
Pergado MZ0,16-0,25% konc.
Mildicut0,4% konc.
Electis 75 WG0,15-0,18% konc.

Na višjih, zračnih legah pa je še vedno smiselno uporabljati dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, klorotalonila in ditianona. Taki pripravki so: Delan 700 WG v 0,05% konc., Folpan 80 WDG v 0,15% konc., Bravo 500 SC v 0,3% konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG in Manfil 80 WP v 0,20% konc., Polyram DF v 0,24% konc., Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc. ali sredstva na osnovi bakra.

Uporabimo lahko tudi kombinirane strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc. Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc.

Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas. V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.

Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:

Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Kalinosul 80 WG0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,04 % konc.
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.

SIVA GROZDNA PLESEN

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (0,8 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali biološki pripravek Serenade WP.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

PDF…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki