Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 27. junija 2011

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska, bo od četrtka 30.6.2011 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen (!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini) in na ogroženih območjih (Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju). Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a

Če je na okuženem območju oziroma razmejenem območju potrebno sočasno zatiranje grozdnih sukačev je v tem času najbolj smiselna uporaba pripravka RELDAN 22 EC (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni).

Pripravek RELDAN 22 EC lahko v količini 1,6 l/ha uporabljajo le vinogradniki, katerih vinogradi se nahajajo na razmejenih in ogroženih območjih in v katerih je zagotovljen varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) le tega uporabijo pod pogoji, kot so navedeni.

Tip antidriftne šobevarnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS40 m

Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu imajo pa možnost uporabe antidriftnih šob, morajo pred uporabo sredstva RELDAN 22 EC v količini 1,6 l/ha, priglasiti uporabo sredstva pooblaščenemu izvajalcu varstva rastlin KGZS Zavod NG na E-mail:

ivan.zezlina@go.kgzs.si
gabrijel.seljak@go.kgzs.si
andrej.murenc@go.kgzs.si
branko.carlevaris@go.kgzs.si

Izven okuženih oziroma razmejenih območij, za zatiranje grozdnih sukačev uporabljamo sredstvo RELDAN 22 EC v količini 1,0 l/ha.

Če zatiranje grozdnih sukačev ni potrebno lahko ponovno uporabimo sredstvo ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha.

Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE, FLORA VERDE in VALENTIN EKO insekticid) v količini 0,8 L/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

PDF…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki