Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 08. julija 2011

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska, je do sredine naslednjega tedna (do predvidoma 14.7.2011) skrajni čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen (!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini) in na ogroženih območjih (Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju).

Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a.

Če je na okuženem območju oziroma razmejenem območju potrebno sočasno zatiranje grozdnih sukačev je v tem času najbolj smiselna uporaba pripravka RELDAN 22 EC (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni).

Pripravek RELDAN 22 EC lahko v količini 1,6 l/ha uporabljajo le vinogradniki, katerih vinogradi se nahajajo na razmejenih in ogroženih območjih in v katerih je zagotovljen varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Za tretiranje vinogradov, ki ležijo znotraj 75 m varnostnega pasu, je potrebno uporabiti antidrift šobe, s katerimi se lahko zmanša varnostni pas na 40 ali celo 15 metrov. Imetniki vinogradov, ki bodo uporabili antidriftne šobe, morajo pred uporabo sredstva RELDAN 22 EC v količini 1,6 l/ha, priglasiti uporabo sredstva pooblaščenemu izvajalcu varstva rastlin KGZS Zavod NG.

E-mail:

ivan.zezlina@go.kgzs.si
gabrijel.seljak@go.kgzs.si
andrej.murenc@go.kgzs.si
branko.carlevaris@go.kgzs.si

Izven okuženih, ogroženih oziroma razmejenih območij, za zatiranje grozdnih sukačev uporabljamo sredstvo RELDAN 22 EC v količini 1,0 l/ha.

Če zatiranje grozdnih sukačev ni potrebno lahko ponovno uporabimo sredstvo ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha.

Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE, FLORA VERDE in VALENTIN EKO insekticid) v količini 0,8 L/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je relativno sončno, zato je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo majhna. Sedaj je smiselna uporaba dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, klorotalonila in ditianona. Taki pripravki so: Delan 700 WG v 0,05% konc., Folpan 80 WDG v 0,15% konc., Bravo 500 SC v 0,3% konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG in Manfil 80 WP v 0,20% konc., Polyram DF v 0,24% konc., Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc. ali sredstva na osnovi bakra.

Uporabimo lahko tudi kombinirane strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc. Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc.

Le v nižinskih legah, kjer so že prisotne okužbe s peronospore vinske trte je potrebna večja previdnost. Na takih legah lahko še vedno uporabljamo lokosistemične, polsistemične in sistemične fungicide, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

Taki pripravki so:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M 0,2-0,25 % konc.
Fantic F WG 0,2 % konc.
Curzate R 0,2-0,3 % konc.
Curzate M 0,2-0,3 % konc.
Equation Pro 0,04 % konc.
Aviso DF 0,25 % konc.
Antracol combi 0,2 % konc.
Forum star 0,175% konc.
Acrobat MZ WG 0,25 % konc.
Verita 0,25 % konc.
Verita profiler 0,3 – 0,4 % konc.
Mikal Premium F 0,3% konc.
Mikal Flash 0,3 – 0,4 % konc.
Melody combi WP 43,5 0,25 % konc.
Melody duo WP 66,8 0,25 % konc.
Melody duo WG 66,8 0,25 % konc.
Ridomil gold plus 42,5 WP 0,3-0,4 % konc.
Ridomil gold combi pepite 0,2 % konc.
Ridomil gold MZ PEPITE 0,25 % konc.
Revus 0.04-0,06% konc.
Pergado F 0,16-0,25% konc.
Pergado MZ 0,16-0,25% konc.
Mildicut 0,4% konc.
Electis 75 WG 0,15-0,18% konc.

Proti oidiju vinske trte je še smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas. V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.

Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:

Quadris 0,10 % konc.
Universalis 0,20 % konc.
Cabrio Top 0,20% konc.
Collis 0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG 0,01-0,02 % konc.
Crystal 0,016-0,02 % konc.
Talendo 0,025 % konc.
Vivando 0,016 – 0,02 % konc.
Cosan 0,3-0,6 % konc.
Kalinosul 80 WG0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin 0,3-0,6 % konc.
Thiovit Jet 0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC 0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Mystic 250 EC 0,04 % konc.
Falcon EC 460 0,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG 0,018 % konc.
Domark 100 EC 0,025 % konc.
Postalon 90 SC 0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC 0,05-0,06 % konc.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

PDF…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki