Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 22. julija 2011

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih lahko še vedno izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen (!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini) in na ogroženih območjih (Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju).

Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a.

V tem času je najbolj smiselna uporaba sredstev ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha. Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE, FLORA VERDE in VALENTIN EKO insekticid) v količini 0,8 l/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je spremenljivo, vendar je kljub temu nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo zelo majhna. Sedaj je smiselna uporaba dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, klorotalonila in ditianona. Taki pripravki so: Delan 700 WG v 0,05% konc., Folpan 80 WDG v 0,15% konc., Bravo 500 SC v 0,3% konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG in Manfil 80 WP v 0,20% konc., Polyram DF v 0,24% konc., Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc. ali sredstva na osnovi bakra. Uporabimo lahko tudi kombinirane strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc. Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc.

Proti oidiju vinske trte najbolj priporočamo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

PDF…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki