Tehnološki ukrepi v vinogradih po toči

Napotki za varstvo vinske trte z dne 27. julija 2011

Toča je v trajnih nasadih najbolj nevarna, saj ne zmanjšuje samo enoletnega pridelka , temveč vpliva tudi na naslednja leta in negativno na samo trženje kmetije. S trte odstranimo le preveč poškodovane že viseče mladike in najbolj poškodovane grozde, ki jim preti gniloba. S tem tudi vzpodbudimo regeneracijo listne mase.

Poleg takojšnje zdravstvene zaščite s fitofarmacevtskimi sredstvi proti peronospori, oidiju in gnilobi se priporoča tudi dodajanje bio stimulatorjev, bogatih s huminskimi kislinami (Algoplazmin, Basfoliar , Biofito, Drin, Protifert LMW in druga), ki pomagajo k hitrejši regeneraciji rastline.

Pri tem moramo upoštevati navodila proizvajalcev, ker se z sočasno uporabo FFS sredstev - tako so sredstva na osnovi bakra - ne mešajo.

Ob optimalni založenosti tal s hranili tudi v tem času ne svetujemo več uporabo foliarnih gnojil, razen kalijevih, ki vplivajo na boljše zorenje grozdja (Hascon…)

O vinogradih, ki se bližajo amortizaciji (30 let) in so močno prizadeti, velja razmisliti o prestrukturiranju – obnovi .

Pripravila: Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki