Zimska rez vinske trte

Dobršen del primorskih vinogradov je zaradi ugodnega jesenskega vremena prejšnjega leta že porezan.

Z odpadanjem listja so se hranilne snovi prenesle v olesenele dele trte in v korenine - v zimskem času trta miruje. Za vinogradnika pa je to čas zimske rezi: ta je lahko zgodnja, ker se začne kmalu po odpadanju listja in poznejša, ko se dan že začne daljšati in ko je nevarnost zimskih pozeb mimo. Prednost zgodnje rezi je v ekonomičnosti pridelave, saj rez raztegnemo na daljši čas - to velja za večje vinogradnike, da lahko porežejo svoje vinograde sami. Slabost zgodnje rezi je v tem, da lahko zaradi zimske pozebe lesa in zimskih očes pridelamo manjša količine grozdja kot smo načrtovali. Starejše vinograde, kjer je trta dobro nakopičila asimilate, vinograde na legah, kjer je nevarnosti pozeb manjša, lahko režemo zgodaj. Mlade vinograde in vinograde na bolj mrazu izpostavljenih legah bomo rezali kasneje. Pri časovnem razporedu rezi moramo poleg starostu upoštevati lego vinograda in sorte, ki so bolj podvržene morebitnim spomladanskim pozebam. Ocenjujemo, da je lani les zelo dobro in zgodaj dozorel in da je razmerje med olesenelim delom in strženom v prid olesenelemu zunanjemu delu (stržena naj bi bilo 1/3 ). Klimatske spremembe nas presenečajo z velikimi in hitrimi skoki temperatur, zato manjšim vinogradnikom ne svetujemo prehitre rezi vinske trte.

Glavni namen zimske rezi je uravnavanje rasti in rodnosti trte, načrtovanje osvetljenosti trte in kakovosti pridelka. Poleg tega ohranjamo izbrano gojitveno obliko. Obstaja veliko število gojitvenih oblik - šparonske, kordonske in latnik. Pred samo rezjo je priporočljivo pregledati vinograd, odstraniti morebitne posušene trte in porezati označene bolne trte od kapi in drugih lesnih gliv. Ta les odstranimo iz vinograda in ga zažgemo – škarje in žagice pa razkužimo. Šele nato nadaljujemo z rezjo zdravih trsov. Pri rezi je velik poudarek na OBREMENITVI Z RODNIMI OČMI. Pri tem ne smemo upoštevati zgolj gojitveno obliko, ampak oceniti razvoj vsakega posamičnega trsa v prejšnjem letu. Šibkejše trte obrežemo močneje, oziroma jim pustimo manj rodnih oči in obratno pri bujnejših trtah, kje pustimo več rodnih oči, da trs umirimo in poleti po potrebi izrežemo celo mladiko ali več.

Med zimska opravila sodi tudi popravilo opore.

Majda Brdnik, Mojca Mavrič Štrukelj

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki