Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

VABILO na predstavitev EIP AGRI

datum: 11.10.2017

VABILO na predstavitev EIP AGRI

v torek 17. 10. 2017 ob 10. uri

v predavalnici Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče.

MKGP v oktobru izvaja predstavitev Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželje 2014-2020. V decembru sta namreč predvidena še dva razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje in sicer

- 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in

- 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

MKGP bo skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica predstavilo priložnosti, ki jih ponuja EIP-AGRI ter ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020,

v torek 17. 10. 2017 ob 10. uri

v Sadjarskem centru, Bilje 1, 5292 Renče.

2017-vabilo-EIPAGRI-Slo.pdf