Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Oddelek Splošni posli, finance in računovodstvo

V okviru skupnih služb Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica deluje tudi oddelek Finance in računovodstvo . V oddelku nas je trenutno pet sodelavcev , ki opravljamo  finančno računovodske storitve za zavod, kmetije, mikro in majhne družbe ter društva. Sodelovanje s kmetijskimi strokovnjaki nam omogoča poglobljeno razumevanje problematike finančno računovodskega spremljanja  kmetijskega poslovanja.