Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

dopolnilne

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

velika potencialna možnost, ki ni dovolj izkoriščena

Naši strokovnjaki

 • Srečko Horvat

  koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 731 28 53

  m: 031 666 143

  e:

 • Zdenka Benčan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 720 04 35

  e:

 • Linda Kogoj

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 305 41 36

  m: 041 720 561

  e:

 • Nataša Leban

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 388 42 82

  m: 031 323 185

  e:

 • Mirjam Furlan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 714 18 95

  e:

Dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Novice

20171116_171436

20. november 2017

Organizirali smo praktično usposabljanje za sirarje

Kot vsako leto smo tudi letos organizirali praktično usposabljanje za sirarje. Letošnja tematika je bila praktični prikaz izdelave sirov, ki se uporabljajo v kulinariki:...

več >

strokovni posvet Javne službe za kmetijsko svetovanje

20. november 2017

Strokovni izzivi sodobnega kmetijstva

V Laškem trenutno poteka že 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja z naslovom "Strokovni izzivi v sodobnem kmetijstvu" s katerim se želi spomniti na pomen...

več >

ek

07. november 2017

Ekološko kmetovanje - nova priložnost na vaši kmetiji

V Sloveniji je povpraševanje po ekoloških živilih večje kot je pridelava le-teh. Veliko kmetov pravi, da kmetujejo ekološko, vendar je kot dokaz temu potrebno pridelku...

več >

Strokovna vsebina

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

 1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
 2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
 3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
 4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
 5. turizem na kmetiji;
 6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
 7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
 8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
 9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
 10. socialno-varstvene storitve.

 

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/dopolnilne_dejavnosti_na_kmetiji/

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017.pdf