:352

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

dopolnilne

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

velika potencialna možnost, ki ni dovolj izkoriščena

Naši strokovnjaki

 • Srečko Horvat

  koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 731 28 53

  m: 031 666 143

  e:

 • Zdenka Benčan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 720 04 35

  e:

 • Linda Kogoj

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 305 41 36

  m: 041 720 561

  e:

 • Nataša Leban

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 388 42 82

  m: 031 323 185

  e:

 • Mirjam Furlan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 714 18 95

  e:

Dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Novice

kupujmo domače

18. december 2017

Kmetije vabljene, da se vključite v aplikacijo za javno naročanje

Povabilo kmetijam, da se umestijo v rjavo košarico – to je v aplikacijo za izvzete sklope pri naročanju v javne zavode po principu: odzovem se na naročilo – pripeljem...

več >

DSC_4182 (002)

04. december 2017

Vse o radiču - kmetijski nasveti

Pričela se je sezona obiranja jesensko – zimskih sort radiča ter radiča za siljenje. Slednji je še posebno znan na Goriškem kot »Sukenski regut«. Radič odlikuje...

več >

ZELJE (002)

23. november 2017

Skladiščenje zelenjave - kmetijski nasveti

Na Primorskem je jesenski čas za zelenjadarje pester, saj je pobiranje jesenskih pridelkov v polnem teku. Predvsem morajo kmetje pohiteti s spravilom koromača, ker je...

več >

Strokovna vsebina

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

 1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
 2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
 3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
 4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
 5. turizem na kmetiji;
 6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
 7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
 8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
 9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
 10. socialno-varstvene storitve.

 

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/dopolnilne_dejavnosti_na_kmetiji/

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017.pdf

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.