Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Posebno obvestilo za sadjarje

datum: 11.03.2016

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 11. marec 2016

Obveščamo vas, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja na pečkarjih.

Uporabljajo ga lahko le registrirani pridelovalci jabolk in hrušk, ki so sredstvo pravočasno naročili pri zastopniku Hmezad Exim d.o.o.. Sredstvo ni v prosti prodaji.

Zatiranje ameriškega kaparja

V nasadih jablan in hrušk kjer imate težave z ameriškim kaparjem, je sedaj primeren čas za zatiranje omenjenega škodljivca. Za ta namen ima izjemno dovoljenje za uporabo pripravek Admiral 10 EC. Admiral lahko uporabimo samo 1 krat v rastni dobi, tretiranje pa mora biti izvedeno v času pred cvetenjem. Sredstvo deluje na prezimele ličinke I. razvojne faze.
Pri jablanah in hruškah se sredstvo lahko uporablja v odmerku 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 l/ha.
Sredstvo je za čebele nevarno, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina