Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Javni poziv za sodelovanje v projektu

datum: 03.11.2017

Javni poziv za sodelovanje pri aktivnosti v projektu "Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000" - "Za Kras"

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za sodelovanje pri varstvenem cilju "Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč" v projektu "Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000" - "Za Kras", in sicer pri vzpostavitvi in vzdrževanju ekstenzivnih suhih travnikov in pašnikov po pogodbeno določenih smernicah in individualnem izvedbenem projektu za gospodarjenje. Več v priponki 2017-11-02-Javni-poziv-za-sodelovanje-v-projektu.pdf