Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Dan varstva rastlin

datum: 01.02.2018

V torek, 30. januarja smo organizirali DAN VARSTVA RASTLIN. V okviru dogodka so potekala predavanja na temo varstva oljčnikov, vrtnin in poljščin, sadovnjakov in vinogradov pred boleznimi in škodljivci. Dogodek je potekal v dvorani Angela Mlečnika v Bukovici.

Predstavljene so bile vse posebnosti zadnje sezone, novosti s področja fitofarmacevtskih sredstev ter novi izzivi na področju vartsva rastlin. Veliko je namreč novih bolezni in škodljivcev, kot je marmorirana smrdljivka, virusne in bakterijske bolezni vinske trte, velike težave so s kapjo vinske trte- ESCA.

Predstavljen je bil tudi poskus preizkušanja različnih pripravkov fitofarmacevtskih sredstev proti plodovi moniliji (Monilinia fructicola) na breskvah, ter pregled stanja bolezni in škodljivcev v letu 2017.

Predavanja so izvedli naši sodelavci, strokovnjaki na področju varstva rastlin.