Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

NAJAVA OBVEZNIH USPOSABLJANJ ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PRP RS 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019

datum: 30.01.2020

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo med 10.2. in 24.2.2020 izvajal usposabljanja na območju zahodne Slovenije. Usposabljanja sicer potekajo na območju celotne Sloveniji, vendar pod okriljem ostalih zavodov, do 25.2.2020.

 

datum: 30.1.2020

Vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se morate vsako leto udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja.  Usposabljanja so za udeležence brezplačna.


ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2019 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 25.2.2020!

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo med 10.2. in 24.2.2020 izvajal usposabljanja na območju zahodne Slovenije. Usposabljanja sicer potekajo na območju celotne Sloveniji vendar pod okriljem ostalih zavodov.

 

Vabimo vas, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2019 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v dokumentu:

Najava terminov DŽ

 

 

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, na področju govedoreje, za leto 2019, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko predhodno dogovorite za zamenjavo (do zasedbe mest). Prijava na usposabljanja ni potrebna.

Namen tega usposabljanja je, seznaniti udeležence z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter da bi  s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajali  ukrep DŽ, na področju govedoreje.

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020.

 

 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.

 

Vsebina usposabljanj

 1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
 • predstavitev najpogostejših napak, ki se še vedno pojavljajo pri izvajanju operacije DŽ govedo oziroma pri pravilih za identifikacijo in registracijo goveda
 1. Pašništvo
 • oprema, objekti in temeljna načela za lovljenje in fiksacijo goveda na paši
 • prednosti in slabosti različnih načinov paše
 • varovanje pred napadi velikih zveri
 1. Ravnanje z živalmi
 • ravnaje z govedom pri prevozu in nakladanju/razkladanju na prevozna sredstva
 • načini in sistemi reje krav dojilj
 • ureditev hleva za govedo z vidika dobrega počutja in vpliva na proizvodne rezultate
 1. Preventivno zdravstveno varstvo goveda
 • sistematično spremljanje stanja šepavosti v rejah
 • sistematično spremljanje zdravstvenega stanja živali in ekonomika proizvodnje
 • predstavitev najpomembnejših preventivnih cepljenj živali proti boleznim in njihov pomen za izboljšanje dobrobiti in ekonomike proizvodnje
 • praktični primeri eradikacije ekonomsko pomembnih bolezni iz črede in njihov pomen za izboljšanje ekonomike proizvodnje
 • izvajanje biološko varnostnih ukrepov na gospodarstvu
 1. Predstavitev dobrih praks

 

Vsebina usposabljanj za leto 2019 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Predstavitev prve teme Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali  bo podkrepljena z delavnico v okviru katere bo predstavljeno pravilno vodenje zahtevanih evidenc pri izvajanju ukrepa DŽ govedo. Za izvedbo delavnice vas pozivamo, da na usposabljanje prinesete vaše dnevnike paše in register govedi na KMG.

 

PRP