Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pečkarjev

datum: 05.08.2022

Marmorirana smrdljivka

Z zaključkom sezone obiranja breskev je povezana selitev marmorirane smrdljivke v nasade pečkarjev, kar v zadnjem tednu dokazujejo povečani ulovi odraslih stenic na feromonskih vabah. Visoke temperature zaenkrat zavirajo odlaganje jajčec, zato so ličinke nižjih razvojnih stopenj v nasadih maloštevilčne. Svetujemo, da redno pregledujete nasade ter z vizualnimi pregledi in otresanjem rastlin spremljate marmorirano smrdljivko. Pozorni bodite zlasti na njen pojav in morebitne poškodbe plodov v notranjih vrstah v nasadu. Ukrepanje proti škodljivki pa svetujemo le v primeru ugotovljenega velikega števila odraslih stenic ali ličink nižjih razvojnih stopenj (L2-L3) ter prisotnosti poškodb na plodovih.

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Odmerek / konc.

Kultura

OPOMBE

Mospilan 20 SG

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina,  marelica

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Karate Zeon 5 CS

0,018 %

hruška

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Decis 2,5 EC*

0,5 L/ha

sliva, jablana, hruška, breskev,  marelica, oreh, leska

 Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Aset Five

0,064 %

pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva

Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2022 do 14.10.2022

Na istem zemljišču dovoljena največ  3 tretiranja letno

Sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravila:

Mojca Rot