Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 18.05.2018

Škrlup, jablanova pepelovka

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 18. maj 2018

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 -73). V Brkinih in na Tolminskem dosegajo plodiči jablane v povprečju debelino 10 -20 mm (BBCH 71-72).

Škrlup:

Zaradi nestabilnega vremena s pogostimi padavinami še vedno obstaja velika nevarnost za okužbe s škrlupom. Priporočamo, da nasade jablan in hrušk redno škropite s kontaktnimi fungicidi.

V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo uporabo sistemičnih fungicidov. Če padavine trajajo več kot 4 dni (96 ur) in pade več kot več kot 20 mm dežja, svetujemo, da takoj ko vremenske razmere dopuščajo opravite škropljenje s kombinacijo sistemičnega in kontaktnega fungicida. V nasadih jablan lahko uporabite naslednje pripravke: Score 250 EC, Difcor 250 EC, Difenzone ali Mavita 250 EC v odmerku  0,2 L/ha ali  Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 L/ha ali Domark v odmerku 0,4 L/ha,  katerim dodamo enega od kontaktnih fungicidov.

V nasadih hrušk lahko uporabite pripravke: Score 250 EC in Mavita 250 EC v odmerku 0,2 L/ha ali pripravek Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 L/ha v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

Kontaktni fungicidi:

JABLANE

HRUŠKE

Odmerek / konc.

Sredstvo

Dithane M-45

Dithane M-45

2 kg/ha

Dithane DG Neotec

Dithane DG Neoje tec

2 kg/ha

Mankoz 75 WG

Mankoz 75 WG

2 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

Manfil plus 75 WG

2,0 kg/ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha

Pinozeb M-45

-

2,5 kg/ha

Delan

Delan

0,75 kg/ha

Delan pro

Delan pro

2,5 L/ha

Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

Scab 480 SC

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

Orthocide 80 WG

2 kg/ha

Polyram DF

Polyram DF

2 kg/ha

Tiram 80 WG               

Tiram 80 WG               

3 kg/ha

Syllit 400 SC

Syllit 400 SC

1,9 L/ha

Syllit 554 SC

Syllit 554 SC

1,4 L/ha

Antracol

Antracol

0,2 %

Antracol WG 70

Antracol WG 70

0,2 %

Chorus 50 WG

Chorus 50WG

0,45 kg/ha

Pyrus 400 SC

Pyrus 400 SC

1 L/ha

Mythos

Mythos

1,5 L/ha

Scala

Scala

1,125 L/ha

Faban

Faban

1,2 L/ha

Jablanova pepelovka:

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:

Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha, Topaz 100 EC  ali TOPAZE v odmerku 0,5 L/ha V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.


Pripravila: Mojca Rot