Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev, nektarin in marelic

datum: 24.05.2018

Navadna sadna gniloba, breskova pepelovka, breskov škrlup,
listne uši, marelična pepelovka.

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 24. maj 2018

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena)

Na podlagi rezultatov lovilca spor in dejstva, da breskve in nektarine prehajajo v fazo trdenja koščice je sedaj primeren čas za zatiranje navadne sadne gnilobe (monilije).  

Registrirana sredstva za zatiranje navadne sadne gnilobe (monilije):

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Chorus 50 WG

0,6 kg/ha

Luna Experience

0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)

Mavita 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

Prolectus

1,2 kg/ha (400 g na 1m višine krošnje na ha)

*Rovral Aquaflo

1,5 - 2,25 l/ha

Score 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

Signum

0,75 kg/ha (0,25 kg/ha na 1m višine krošnje na ha)

Switch 62,5 WG

0,08 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha)

**Teldor Plus

1,5 l/ha

Teldor SC 500

1 l/ha

* Zaloge v uporabi do 5.6.2018.

**Zaloge v uporabi do 2.7.2018.

V ekološki pridelavi je za zmanjševanje okužb z monilijami dovoljena uporaba pripravka Amylo-X v odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi od 500 do 1500 l vode na ha.

Pozorno preberite navodila o uporabi izdelkov in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Breskova pepelovka

Zaradi nestanovitnega vremena obstaja možnost za razvoj breskove pepelovke. Za zatiranje omenjene bolezni priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla. Slednja delujejo tudi proti breskovemu škrlupu. Pri uporabi pripravkov na osnovi žvepla upoštevajte predpisane časovne presledke od 7 do 14 dni med posameznimi škropljenji.

Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah in nektarinah:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Cosan

5 – 7,5 kg/ha

Kumulus DF

5 – 7,5 kg/ha

Microthiol Special

5 – 7,5 kg/ha

Pepelin WG

5 – 7,5 kg/ha

Thiovit Jet

5 – 7,5 kg/ha

Vindex 80 WG

5 – 7,5 kg/ha

Uporaba pripravkov pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti!

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! 

 

Listne uši

Pridelovalcem priporočamo, da v nasadih breskev in nektarin spremljate pojav listnih uši. Če je prag škodljivosti presežen je sadovnjake potrebno škropiti. Za sivo breskovo uš na breskvah predstavlja prag škodljivosti 7 % napadenih poganjkov, medtem ko je pri nektarinah prag škodljivosti 3 % napadenih poganjkov. Prag škodljivosti za zeleno breskovo uš predstavlja 10 % napadenih poganjkov.

Listne uši na breskvah in nektarinah lahko zatirate s sredstvi, ki so navedena v spodnji preglednici:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Actara 25 WG

100 - 125 g/ha

Calypso SC 480

0,02 % (največji odmerek 0,3 l/ha)

Chess 50 WG

0,02 %

*Moksycan 20 SG

0,025 - 0,04 %

Mospilan 20 SG

0,025 - 0,04 %

**Mospilan SG

0,025 - 0,04 %

Pirimor 50 WG

0,075 % (največji odmerek 0,75 kg/ha)

Teppeki

0,14 kg/ha

* Zaloge v uporabi do 21.6.2018.

** Zaloge v uporabi do 1.7.2018.

Pripravki so nevarni za čebele. Pred uporabo je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pozorno preberite navodila o uporabi izdelkov in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Marelice so v fenofazi I po Baggioliniju oz. v 75 - 78 po BBCH. V nasadih je priporočljivo izvajati redna škropljenja proti marelični pepelovki. Uporabite lahko registrirana sredstva na osnovi žvepla.

Registrirani pripravki na osnovi močljivega žvepla za zatiranje pepelovke na marelicah so:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Cosan

5 – 7,5 kg/ha

Kumulus DF

5 – 7,5 kg/ha

Microthiol Special

5 – 7,5 kg/ha

Pepelin

5 – 7,5 kg/ha

Thiovit Jet

5 – 7,5 kg/ha

Vindex 80 WG

5 – 7,5 kg/ha

Uporaba navedenih sredstev je dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Uporaba pripravkov pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti!

Pred uporabo pripravka pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! 

 

Navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena)

Zaradi spremenljivega vremena so nastali ugodni pogoji za razvoj navadne sadne gnilobe (monilije)

Registrirana sredstva za zatiranje navadne sadne gnilobe (monilije):

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Chorus 50 WG

0,6 kg/ha

Mavita 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

*Rovral Aquaflo

1,5 - 2,25 l/ha

Score 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

**Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,75 kg/ha (0,25 kg/ha na 1m višine krošnje na ha)

Switch 62,5 WG

0,08 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha)

* Zaloge v uporabi do 5.6.2018.

** Serenade Aso je dovoljen v ekološki pridelavi.

V ekološki pridelavi je za zmanjševanje okužb z monilijami dovoljena uporaba pripravka Amylo-X v odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi od 500 do 1500 l vode na ha.

Pozorno preberite navodila o uporabi izdelkov in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!