Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 03.08.2018

Peronospora (Plasmopara viticola); oidij vinske trte (Uncinula necator); pršice trsne kodravosti, akarinoza (Calepitrimerus vitis); trsne pršice (Colomerus vitis)

Zatiranje peronospore vinske trte je priporočljivo le na poznih sortah kot sta Refošk ali Cabernet sauvignon in v vinogradih, ki še ne rodijo. Proti bolezni lahko uporabimo sredstva na osnovi bakra ali druge registrirane organske fungicide s kratko karenco.

V vinogradih ni več nevarnosti za razvoj oidija vinske trte. Z namenom zmanjševanja populacije pršic trsne kodravosti (akarinoza) in trsnih pršic lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG). Slednji imajo 28 dni karence.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!