Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

OSNOVNO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za ODGOVORNE OSEBE

datum: 13.03.2019

OSNOVNO USPOSABLJANJE iz zdravstvenega varstva rastlin za ODGOVORNE OSEBE
(za izdajanje rastlinskih potnih listov)
20. in 21. marec 2019, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

Datum: 04.03.2019

 

VABLJENI NA OSNOVNO STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE ZNANJA IZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA ODGOVORNE OSEBE

(za izdajanje rastlinskih potnih listov)

Obveščamo vas, da v mesecu marcu 2019 organiziramo dvodnevno strokovno usposabljanje in preverjanje znanja iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe.

15 urno usposabljanje bo potekalo

dne 20. (sreda) in 21. (četrtek) marca 2019 ob 8:45 na

Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

(Paviljon 2000, velika predavalnica, 2. nadstropje)

 

Cena 15 - urnega usposabljanja s preizkusom znanja znaša  96,00 EUR z DDV.

Plačilo kotizacije nakažite na transakcijski račun:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,

št.: 01100 – 6030235020, pri plačilu navedite sklicno številko 133-2019.

Prijave kandidatov sprejemamo najpozneje do ponedeljka 18. marca 2019.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico s potrdilom o plačani kotizaciji in obvezno prilogo (podatki za izstavitev računa) pošljite skenirano na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si ali po pošti na naslov:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Prijavnica mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika pravne osebe, ki je prijavitelj kandidata, oziroma kandidat sam, če ni redno ali pogodbeno zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05/3351231 ali na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si.

 

Vabilo - Dopis - KGZ-N.Gorica: 2019-OSNOVNO-OO-15-ur-Dopis-Vabilo-kgzgo.pdf

Vabilo - Dopis - UVHVVR: 2019-OSNOVNO-OO-15-ur-Dopis-Vabilo-UVHVVR.pdf

 

Prijavnica: 2019-OSNOVNO-OO-15-ur-Prijavnica-s-prilogo.pdf

Program: 2019-OSNOVNO-OO-15-ur-Program-2019.pdf