Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 22.03.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 22. marec 2019

KGZ-NG

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške povečini v fenofazi vidnih cvetnih popkov (BBCH 55-56). Zgodnje sorte hrušk (Junijska lepotica) že začenjajo cveteti (BBCH 61). Jablane so v zelo različnih fenoloških fazah, odvisno območja, sorte in lege. V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54) oz. vidnih cvetnih popkov (BBCH 55), na Tolminskem ter v Brkinih v fazi odpiranja brstov (BBCH 53) oz. mišjega ušesa (BBCH 54).

Škrlup

Ob zadnjih padavinah je na Primorskem padlo od 5 do 45 mm dežja. Najmanj v Slovenski Istri in Brkinih 4-7 mm, v Vipavski dolini 8-25 mm, v Goriških Brdih 20-25 mm, največ pa v Posočju (46 mm). Padavine so spremljale nizke temperature, zato niso še bili izpolnjeni pogoji za okužbe škrlupom. Na objektnih stekelcih do zdaj tudi nismo zaznali izbruha askospor, kar pa pričakujemo že ob prvih naslednjih padavinah.

Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade hrušk in jablan poškropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi. Na območju Brkinov in Tolminske je še čas za uporabo sredstev na osnovi bakra, v kolikor tega še niste storili.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

1,4 L/ha


 

 

Jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum)

 

Zlasti na območju  Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Za zatiranje cvetožera je registriran tudi pripravek Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha.  Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja.

 

Sredstvi je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda

 

 

Ameriški kapar (Diaspidiotus perniciosus)

 

V obdobju po brstenju pečkarjev je pravi čas za zatiranje ameriškega kaparja. V nasadih jablan, kjer je prišlo do prerazmnožitve omenjenega škodljivca, lahko opravite zatiranje s pripravkom Harpun v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 1000 L /ha. Največji dovoljeni odmerek sredstva je 0,5 L/ha.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot

April 2007 124.jpgRot marec 223.jpgRot marec 224.jpg