Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo čebulnic

datum: 17.04.2020

Česnova muha (Suillia univittata), porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma), tobakov resar (Thrips tabaci), česnova rja (Puccinia pori), čebulna rja (Puccinia allii)

Na pridelovalnih površinah se lahko pojavlja česnova muha. Rastline v katerih se prehranjujejo žerke postopoma venijo, zunanji listi pa se zvijajo in ukrivljajo. Poleg česnove muhe se v aprilu pojavlja tudi porova zavrtalka, ki povzroča škodo na poru, čebuli, šalotki in česnu. Oba škodljivca lahko omejimo tako, da posevek zaščitimo z ustrezno pokrivko ali protiinsektno folijo. Na ta način samicam preprečimo odlaganje jajčec.

Poleg uporabe zastirke lahko oba škodljivca zatiramo tudi kemično. Za zatiranje grizočih žuželk na česnu je dovoljena uporaba sredstva Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da škropilni brozgi dodate močilo.

Na posevku česna in šalotke se za zatiranje porove zavrtalke lahko uporabi pripravek Perfekthion (zaloge v uporabi do 30.6.2020) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Tobakov resar spada med pomembne škodljive organizme na čebulnicah. Poškodbe na listih povzročajo tako odrasli resarji kot ličinke. Za zatiranje škodljivca na čebuli in poru lahko uporabimo pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 l/ha. Na čebuli, česnu in šalotki pa resarje zatiramo s sredstvom Perfekthion (zaloge v uporabi do 30.6.2020) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2) ali Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha.   

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Česnova rja (Puccinia pori), čebulna rja (Puccinia allii)

V preteklih dneh smo na posameznih površinah, kjer se goji česen opazili bolezenska znamenja, ki jih povzroča česnova rja. Bolezen zatiramo s pripravki iz spodnje tabele.

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

Dovoljeno za

Cuprablau Z 35 WP

1,8 kg/ha

čebula, šalotka in česen

Luna Experience

1,0 l/ha

česen, por

Ortiva

1,0 l/ha

česen, por, šalotka, drobnjak, čebula in spomladanska čebula

Signum

1,5 kg/ha

por

Sercadis Plus

1,0 l/ha

por in spomladanska čebula

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!