Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO na izobraževanje »Upravljanje kraških pašnikov in reja krav dojilj«

datum: 27.09.2021

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in nosilec kmetijskega gospodarstva in dopolnilne dejavnosti Timotej Kovač, Palčje 17 smo partnerji v projektu »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, sofinanciranem iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020. Vodilni partner je Ljudska univerza Postojna.
V sklopu projekta bomo izvedli teoretično in praktično izobraževanje v obliki dveh delavnic v skupnem obsegu 10 ur na kmetiji Timoteja Kovača, Palčje 17, Pivka.
Prvo delavnico »Upravljanje kraških pašnikov«, bomo izvedli v torek, 28. 9. 2021 ob 9.uri.

Program delavnice:

  • Uvodni pozdrav udeležencev
  • Predstavitev kmetije in njene vloge v projektu;Timotej Kovač, Palčje 17, Pivka
  • Predstavitev gospodarskega križanja živali; dr. Angela Cividini, BF, Oddelek za zootehniko
  • Revitalizacija travniških površin in ureditev pašnika, prenos znanja iz projekta; Timotej Kovač
  • Vzpostavitev travne ruše s poudarkom na izboru vrst trav, detelj in zeli primernih za setev na sušnih območjih; Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr., svetovalka specialistka za poljedelstvo, KGZS – Zavod GO
  • Razprava

Delavnica se bo predvidoma zaključila ob 14.uri. Druga delavnica o reji in mlečnosti krav dojilj je predvidena med 6. in 10. 10. 2021. Točen datum vam bomo sporočili naknadno.

Za udeležbo je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

Ker je število udeležencev omejeno, je obvezna prijava na e-naslov: darja.zadnik@go.kgzs.si ali na M: 031/666 142.

 

VABILO je na voljo TUKAJ.