Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestila o varstvu vinske trte

datum: 21.04.2017

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 21. april 2017

Akarinoza in oidij

Razvoj vinske trte je odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so v fenofazah od F-G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 53-54 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja že jasno vidna in nabrekajo).
V Slovenski Istri, predvsem v priobalnem pasu, so trsi zgodnjih sort v fenofazi G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi do 55 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja nabrekla.
V vinogradih, ki so še v fenofazi E, (BBCH 11-15) (npr. Malvazija na Krasu) je smiselna uporaba registriranih pripravkov na osnovi močljivega žvepla v skadu z registracijo. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Črna pegavost

V nekaterih vinogradih se močneje pojavlja črna pegavost vinske trte. V zadnjih letih se je zelo razširila in ocenjujemo, da bi tudi letos lahko povzročila večji izpad pridelka. V tistih vinogradih, kjer smo opazili močnejši pojav omenjene bolezni lahko proti njej ukrepamo. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem. Uporabimo lahko:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Folpan 80 WDG 1,9 kg/ha
Folpan 50 SC 3,0 l/ha
Universalis 2,0 l/ha
Polyram DF 0,3 % konc.
Antracol 0,2 % konc.
Antracol WG 70 0,2 % konc.
Cuprablau Z ultra WP 1,8 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 3,0 kg/ha
Momentum F 3,0 kg/ha
Mikal Flash 3,0 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Ivan Žežlina