Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO na predstavitev EIP AGRI

datum: 11.10.2017

VABILO na predstavitev EIP AGRI

v torek 17. 10. 2017 ob 10. uri

v predavalnici Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče.

MKGP v oktobru izvaja predstavitev Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželje 2014-2020. V decembru sta namreč predvidena še dva razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje in sicer

- 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in

- 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

MKGP bo skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica predstavilo priložnosti, ki jih ponuja EIP-AGRI ter ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020,

v torek 17. 10. 2017 ob 10. uri

v Sadjarskem centru, Bilje 1, 5292 Renče.

2017-vabilo-EIPAGRI-Slo.pdf