Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na predstavitev javnega razpisa

datum: 07.02.2018

16. 2. 2018 ob 10:00, BILJE, KGZS-Zavod GO, Sadjarski center, Bilje 1

Datum: 7. 2. 2018

Vabilo na predstavitev javnega razpisa

8.6 za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014 – 2020 za leto 2017

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 22. 12. 2017 objavilo  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017.

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega (npr. žaganje lesa, skobljanje  in druga strojna obdelava lesa, proizvodnja sekancev in lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo …). Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

Rok za oddajo vlog je 16. 4. 2018.  

Vljudno vas vabimo vas na predstavitev  razpisa:

 

DATUM

LOKACIJA

PREDAVATELJI

16. 2. 2018

ob 10.00

BILJE,

KGZS-Zavod GO, Sadjarski center

Bilje 1

Darja Zadnik, KGZS-Zavod GO

Michaela Vidič, KGZS-Zavod GO

Igor Kuščer, Zavod za gozdove Slovenije

 

                                                                            Vodja  oddelka za kmetijsko svetovanje:                                                                                                      Jože Vončina