Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Posvet o marmorirani smrdljivki

datum: 10.05.2018

Na Primorskem je bila lani prvič najdena tujerodna invazivna stenica Halyomorpha halys – marmorirana smrdljivka. Ustalitev in širjenje novega škodljivca predstavlja veliko tveganje za nastanek škode v kmetijstvu.
Po izkušnjah iz tujine gre pričakovati največjo škodo v pridelavi breskev in nektarin, jabolk in hrušk ter pridelavi plodovk in stročnic.

Vabljeni na

Posvet o marmorirani smrdljivki,

ki bo 17. maja 2018 ob 10. uri v veliki dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici.

Na posvetu bodo naši in tuji strokovnjaki za varstvo rastlin predstavili problematiko pojava in razširjenosti škodljivca, možnosti spremljanja in obvladovanja širjenja ter novosti v raziskavah.

 

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) je tujerodna invazivna vrsta, ki spada v družino ščitastih stenic (Pentatomidae). Žuželka ima širok nabor gostiteljev, največ škode povzroča v sadjarstvu. Po navedbah tuje literature so med bolj prizadetimi jablane, hruške, breskve in aktinidija. Poleg sadnih vrst napada tudi poljščine zlasti sojo in koruzo ter vrtnine (fižol, paradižnik in druge vrste iz družine razhudnikovk). Stenica se pojavlja tudi na vinski trti.

Škodljivi organizem domuje v državah vzhodne Azije (Japonska, Kitajska, Koreja in Tajvan). V Evropi je bila omenjena vrsta stenice prvič opažena v Švici leta 2007. Kasneje se je marmorirana smrdljivka začela pojavljati tudi v drugih državah, tako da je danes že potrjena v Avstriji, Franciji, Grčiji, Italiji, Madžarski, Romuniji in v Srbiji.

Nam najbližje žarišče je v Furlaniji – Julijski krajini, kjer je škodljivec v lanskem letu povzročal škodo v nasadih jablan (Granny Smith, Pink Lady).

Več o marmorirani smrdljivki lahko preberete v rubriki "Škodljivci" pod panogo Varstvo rastlin na naši spletni strani.


Vabilo na posvet o marmorirani smrdljivki