Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Podpisana pogodba o sofinanciranju strateškega projekta GREVISLIN

datum: 21.12.2018

Včeraj je bila z Organom upravljanja programa INTERREG V-A Slovenija - Italija podpisana pogodba za sofinanciranje strateškega projekta GREVISLIN, v katerem kot projektni partner sodelujemo tudi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

V triletnem projektu bomo v tesnem sodelovanju s še trinajstimi partnerji projekta prispevali k ohranjanju, izboljšanju, obnovi narave in ekosistemskih storitev za družbo. Projekt GREVISLIN rešuje:

  • skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture,
  • dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov (s poudarkom na območjih povodja Soče in spodnjega dela reke Livenza, porečja Vipave),
  • izvajanja pilotnih aktivnosti in naložb vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter
  • povečevanja ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin.

Zelena infrastruktura zagotavlja okoljske, gospodarske in družbene koristi za družbo in okolje, zato jo je potrebno skrbno načrtovati, vzpostaviti in spremljati. 

Projekt GREVISLIN bo prvič v zgodovini projektnega sodelovanja vzpostavil medsektorske povezave med ključnimi razvojnimi institucijami na čezmejni, državni, regionalni in lokalni ravni. Projekt ima velik potencial prenosa izkušenj na druga območja Severnega Jadrana.

Začetek projekta smo projektni partnerji že obeležili z uvodnim srečanjem, ki je potekalo 30. novembra v Vili Vipolže v Goriških Brdih.

Več o projektu Grevislin

 

uvodno srečanje projektnih partnerjev projekt Grevislin Interreg Slo - Ita 30.11.2018 Vila Vipolže

 

GREVISLIN_CMYK (002)