Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pričetek novega projekta s področja agroekologije – ECOVINEGOALS

datum: 11.05.2020

V sredo, 22. aprila 2020 je potekala videokonferenca, t.i. »kick off« srečanje sodelujočih v projektu ECOVINEGOALS (akronim za ECOlogical VINEyards GOvernance and Activities for Landscape‘s Strategies), ki se financira v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg – ADRION 2014 – 2020.

Videokonference so udeležili  predstavniki vseh partnerjev in predstavniki Skupnega sekretariata programa Interreg – ADRION. Na dogodku so bile predstavljene sodelujoče ustanove in njihovo delo ter značilnosti preiskovanih vinogradniških območij. Vodje vsakega od petih delovnih sklopov so predstavili potek dela po obdobjih, predvidene rezultate ter finančno konstrukcijo po obdobjih in ustanovah.

V mednarodni projekt ECOVINEGOALS je sicer vključenih 10 partnerjev iz 6 držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Črne gore, Srbije, Grčije). Kot vodilni partner ga koordinira VeGAL (Razvojna agencija vzhodne Benečije), poleg našega zavoda pa je kot drugi slovenski partner v projekt vključen tudi Geografski inštitut Antona Melika (ZRC SAZU). V projektu sodeluje tudi 9 pridruženih partnerjev.

Namen projekta, ki se bo zaključil 31. avgusta 2022 in ima skupni proračun skoraj 2 mio EUR, je prepoznati negativne učinke intenzivnih načinov upravljanja z vinogradi, poiskati in spodbujati širjenje agroekoloških obdelovalnih sistemov ter s tem ohranjanju pokrajin in habitatov na območjih programa ADRION. Tretji razvojni cilj projekta pa je razviti procese upravljanja, s pomočjo katerih bodo deležniki, ob uporabi določenih modelov, uspešneje reševali konflikte ter s tem prispevali k varovanju okolja in pokrajine.

Več o projektu: Projekt ECOVINEGOALS