Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali (govedo, drobnica, prašiči) preko spleta v živo (on-line) za leto 2020 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 15.01.2021

Vključeni v ukrep dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2020 je potrebno opraviti do 23. februarja 2021.

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:

 • z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta ali
 • s prejemom natisnjenih gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in/ali ogledom videoposnetka usposabljanja.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ (govedo, drobnica ali prašiči), bo s priporočeno pošiljko v mesecu januarju 2021 prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje z objavljenimi termini usposabljanj. Poleg vabila bo priloženo natisnjeno gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete, ki jo dobite TUKAJ .

Naprošamo vas, da od poštnega uslužbenca pravočasno prevzamete priporočeno pošiljko, ker je to eden od pogojev za izpolnitev obveznosti rednega usposabljanja za ukrep DŽ za leto 2020.

Tisti, ki se ne boste odločili ali pa nimate možnosti spremljati usposabljanja preko spleta na daljavo, se boste z vsebino usposabljanj seznanili sami.

Vabimo vas se udeležite enega od spodaj navedenih e-usposabljanj za ukrep DŽ 2020:

Datum

Ura začetka usposabljanja

28. januar 2021

  9.00

2. februar 2021

  9.00

2. februar 2021

15.00

3. februar 2021

  9.00

3. februar 2021

15.00

 

Za udeležbo na e-usposabljanju se je potrebno OBVEZNO predhodno TELEFONSKO prijaviti, kar storite tako, da:

 • pokličete na eno od spodaj navedenih telefonskih številk,
 • sporočite KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov elektronske pošte,
 • številko mobilnega telefona ter
 • se dogovorite za termin
 • po prijavi boste na e-pošto prejeli potrditev uspešne prijave (e-vabilo). V kolikor potrditve na dan prijave ne boste prejeli, nas prosim OBVEZNO ČIMPREJ ponovno kontaktirajte!

Svetovalec bo preveril vaše podatke:  KMG-MID številko, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnje komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

Na elektronski naslov boste od pošiljatelja »Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica« prejeli e-vabilo:

 • s potrditvijo datuma in ure e-usposabljanja, na katerega ste bili sprejeti,
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan e-usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste tudi navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na e-usposabljanju.

Po zaključku e-usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete. Poslali vam bomo tudi potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju.

Število udeležencev je na posameznem usposabljanju omejeno. V kolikor se odločite za e-usposabljanje, se čim prej prijavite.

Prijave bomo sprejemali

od ponedeljka 18. januarja 2021 do ponedeljka 25. januarja 2021.

med 7:30 in 15:00 uro.

 

Usposabljanj se lahko udeležijo:

 • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate pred udeležbo po e-pošti posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o zaposlitvi pri pravni osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost« 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah:

Ajdovščina

05 367 10 70

Bilje

05 395 42 64

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

Dobrovo

05 395 95 31

Idrija

05 372 26 40

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

Koper

05 630 40 61

Postojna

05 720 04 30

  - pisarna v Pivki

05 757 01 40

Sežana

05 731 28 50

05 731 28 51

Tolmin

05 388 42 85

 

 

Druge kontaktne osebe:

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

Jože Vončina

05 335 12 32

 

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred navedeno uro pričetka usposabljanja, prijavite v aplikacijo ZOOM.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ  ZA LETO 2020

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

30 min

Kaj je dobrobit živali (predstavitev z biološkega, etičnega in zakonodajnega vidika, usmeritve v EU in v Sloveniji v povezavi z ukrepi skupne kmetijske politike)

 

Tanja Valantič Širok, univ. dipl. inž. zoot.

Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.

Jernej Kovačič,  univ. dipl. inž. zoot.

 

30 min

Kako meriti dobrobit in odgovornost rejca

Tanja Valantič Širok, univ. dipl. inž. zoot.

Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.

Jernej Kovačič,  univ. dipl. inž. zoot.

 

30 min

Zdravstveno varstvo (predvsem preventivno zdravstveno varstvo in biovarnost) rejnih živali v povezavi z dobrobitjo in pomen dobrobiti v boju proti mikrobni rezistenci

 

Egon Štrukelj, dr. vet. med.

dr. Biljana Hacin, dr. vet. med

 

15 min

Eno zdravje – ena dobrobit

Egon Štrukelj, dr. vet. med.

dr. Biljana Hacin, dr. vet. med

 

15 min

Odmor

 

30 min

Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali

 

Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zoot.

Bogdan Črv, inž. kmet, dipl. ekon.

 

15 min

Ozaveščenost potrošnika

Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zoot.

Bogdan Črv, inž. kmet, dipl. ekon.

 

30 min

Okoljski vidiki dobrobiti (sonaravne oblike kmetovanja, alternativni načini reje, paša živali,…)

Bogdan Črv, inž. kmet, dipl. ekon.

Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zoot.

 

prp-ekszrp-eivp-1