Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

dopolnilne

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

velika potencialna možnost, ki ni dovolj izkoriščena

Naši strokovnjaki

 • Srečko Horvat

  koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 731 28 53

  m: 031 666 143

  e:

 • Zdenka Benčan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 720 04 35

  e:

 • Linda Kogoj

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 305 41 36

  m: 041 720 561

  e:

 • Nataša Leban

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 388 42 82

  m: 031 323 185

  e:

 • Mirjam Furlan

  svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  t: 05 714 18 95

  e:

Dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Novice

foto

15. februar 2018

Novi obrazec za povrnitev trošarine za dizel gorivo

V letu 2016 je začel veljati nov Zakon o trošarinah, ki določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo leto....

več >

Prikaz izdelovanja mladih sirov delavnica Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 7

15. februar 2018

Organizirali smo osnovni tečaj o predelavi mleka

V Zgornjem Vrsniku smo organizirali osnovni tečaj o predelavi mleka v sir in fermentirane mlečne izdelke. Slušatelji so bili predvsem živinorejci Idrijsko Cerkljanske...

več >

iStock-610252676

14. februar 2018

Sprememba roka za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic - 28.2.2018

Letos je spremenjen rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik (kupec, zakupnik) uveljavlja plačilo za leto 2018.

več >

Strokovna vsebina

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

 1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
 2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
 3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
 4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
 5. turizem na kmetiji;
 6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
 7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
 8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
 9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
 10. socialno-varstvene storitve.

 

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/dopolnilne_dejavnosti_na_kmetiji/

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017.pdf

Izobraževanja in dogodki

arhiv dogodkov >