Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Govedo
angus_2

Angus

izvor: Velika Britanija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (126 – 136 cm), biki (136 – 146 cm)
telesna masa: krave (550 - 750 kg), biki (850 – 1.200 kg)
barva: črna ali rdeča

rojstna masa: 30 - 36 kg

povprečni dnevni prirast do 205. dne: preko 1.000 g

lahke telitve

zgodnja zrelost

dober materinski čut

genetsko brezrožen

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

odlično izkorišča voluminozno krmo

primeren za celodnevno pašo tudi v slabših pogojih

sarole_fidel_angus_462010_026

Šarole

izvor: Francija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (140 – 150 cm), biki (145 – 155 cm)
telesna masa: krave (700 - 900 kg), biki (1.100 – 1.400 kg)
barva: bela z rumenimi odtenki, parklji in rogovi svetli, dlaka je lahko rahlo nakodrana

rojstna masa (povprečje): ženske 43 kg, moški 49 kg

povprečni dnevni prirast od rojstva do odstavitve: 1.200 g

povprečni dnevni prirast v pitanju: 1.500 – 2.000 g

normalne telitve

debelejše kosti

dober materinski čut

velika zmogljivost in intenzivnost rasti

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

izredna konzumacijska sposobnost

primeren tudi za pašo na skromnejših pašnikih

limuzin_lazar_madon_025

Limuzin

izvor: Francija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (135 – 140 cm), biki (145 – 155 cm)
telesna masa: krave (650 - 850 kg), biki (1.000 – 1.200 kg)
barva: opečnato rdeča, parklji in rogovi temni, zaželjena bela obroba okrog oči, smrčka in
po notranji strani stegen

rojstna masa (povprečje): ženske 39 kg, moški 42 kg

povprečni dnevni prirast od rojstva do odstavitve: 1.160 g

povprečni dnevni prirast v pitanju: 1.500 g

lahke telitve

tanke kosti

dober materinski čut

velika zmogljivost in intenzivnost rasti

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

velika konzumacijska sposobnost

primeren za gospodarsko križanje

crnobela_pasma

Črnobela pasma

Pri pasmi so možne številne variacije črne in bele barve in sicer od cisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeče - beli barvi.

Ženske živali so v poudarjenem mlečnem tipu, hitre rasti, velikega okvirja in z veliko sposobnostjo zauživanja krme. Moške živali imajo višino vihra navadno 155 cm in več in dosegajo telesno maso preko 1.100 kg.

Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka. Omišičenost živali te pasme govedi je v primerjavi z drugimi pasmami skromna, kar je posledica fiziološkega in tudi genetskega antagonizma med lastnostmi mlečnosti na eni in lastnostmi mesnatosti na drugi strani.

Pasma je poznana po veliki prireji mleka, veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki zmogljivosti rasti. Je dobro prilagodljiva pasma, saj jo redijo dejansko v vseh klimatskih razmerah in na vseh kontinentih. Odlično ima izražene večino telesnih lastnosti, ki so pomembne in potrebne za veliko prirejo mleka. So hitro rastne z dobrimi dnevnimi prirasti telesne mase. Tudi moške živali izražajo pripadnost leptosomnemu tipu govedi in so skromno omišičene. Prevladujejo živali z dobro pripetimi vimeni in korektno stojo. Odlikuje jih sposobnost prilagajanja na različne klimatske pogoje.

lisasta_pasma_govedo_vir_wikipedia

Lisasta pasma

Živali so rumenorjave do rdeče barve z večjimi ali manjšimi belimi lisami. Bela glava ali vsaj bela lisa na glavi je dominantna lastnost. Bela je tudi konica repa (čop). Sluznice, parklji in rogovi so svetli, živali so večjega okvirja. Odrasle krave so v vihru visoke 138 do 148 cm in težke nad 700 kg. Odrasli biki dosežejo v vihru 155 cm in več ter telesno maso 1100 do 1300 kg in celo več.

Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, ki se uporablja tako za prirejo mleka kot za prirejo kakovostnega mesa. Intenzivne hlevske reje so namenjene prireji mleka, manj intenzivne reje so kombinirane, torej namenjene prireji mleka in mesa. V času vegetacije so živali preko dneva tudi na paši. Nekatere črede z lisastim govedom so vključene v sistem reje krav dojilj, katerega cilj je prireja odstavljenih telet za nadaljnje pitanje. Črede krav dojilj so običajno na celodnevni paši brez dodatka močnih krmil. Pozimi je govedo uhlevljeno in krmljeno z osnovnim obrokom iz sena, travne in koruzne silaže ter z dodatkom močnih krmil.

rjava_pasma_govedo

Rjava pasma - mlečna pasma

Živali so v številnih odtenkih rjave do sive barve dlake z možnostjo rahlih belih pigmentiranih delov. Sluznice, konice rogov in parklji so temne barve. Ženske živali dosegajo telesno maso 600 do 700 kg ter višino križa do 150 cm, odrasli biki dosežejo višino v križu 160cm in več ter telesno maso preko 1000 kg.

Rjava pasma je kombinirana pasma goveda z močnim poudarkom na prireji mleka. Danes se pasma vse bolj usmerja v intenzivno prirejo mleka na osnovi krmnega obroka, prirejenega na travinju. V zadnjih letih se povečuje tudi delež krav, ki so vključene v sisteme reje krav dojilj, s katerimi dobimo odstavljena teleta za nadaljnje pitanje. Rjavo govedo postaja vse pomembnejša pasma za ekološko prirejo mleka.