Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Angusangus 2

izvor: Velika Britanija usmeritev: meso višina vihra: krave (126 – 136 cm), biki (136 – 146 cm) telesna masa: krave (550 - 750 kg), biki (850 – 1.200 kg) barva: črna ali rdeča


rojstna masa: 30 - 36 kg

povprečni dnevni prirast do 205. dne: preko 1.000 g

lahke telitve

zgodnja zrelost

dober materinski čut

genetsko brezrožen

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

odlično izkorišča voluminozno krmo

primeren za celodnevno pašo tudi v slabših pogojih