Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Varstvo jablan in hrušk

datum: 22.11.2017

Jablanov rak in hrušev ožig

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 22. november 2017

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Pri pečkarjih je trenutno primeren čas za uporabo bakrenih pripravkov. Ukrep se svetuje zlasti v nasadih, kjer se pojavlja jablanov rak ali hrušev ožig.

Priporočamo škropljenje z bakrenimi pripravki v zmanjšani polovični (1/2) koncentraciji škropilne brozge.