Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Zadnik Darja

  svetovalka specialistka za razvoj podeželja

  t: 05 726 58 17

  m: 031 666 142

  e:

 • Vidič Michaela

  svetovalka specialistka za razvoj podeželja

  t: 05 335 12 12

  m: 031 323 184

  e:

Javni razpisi

Oznaka javnega razpisaNaslov javnega razpisaIzdajateljDatum objaveRok za prejem vlogNamen javnega razpisa
PRP 2014-2020: Podukrep 3.13. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018MKGP16.11.201821.12.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

PRP 2014-2020: Podukrep 6.1Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018MKGP26.10.201815.01.2019

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

PRP 2014-2020: Podukrep 9.1Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018MKGP28.09.201820.12.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Cilji podukrepa so:

 • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
 • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;

oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2018JSMGG29.06.201804.01.2019

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis brezobrestnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva. Razpis je objavljen na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com. Roki za prijavo: 31. 8. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 in 15. 3. 2019.

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2018JSMGG29.06.201815.03.2019

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis brezobrestnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva. Razpis je objavljen na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com. Roki za prijavo: 31. 8. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 in 15. 3. 2019.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije - smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.

2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu - škoda na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.