Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Splošni posli in računovodstvo

Danjela Vodopivec

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 05

e:

Karmen Susič

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 37

e:

Katarina Krapež

računovodja VI

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 04

e:

Ksenija Vončina

strokovna sodelavka VII/1

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 33

m: 041 956 539

e:

Marija Tomić

čistilka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 00

Nadja Rojc

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 23

e:

Sonja Marušič

namestnica direktorja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 02

e:

Zorko Kaltnekar

finančnik

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 03

m: 041 651 341

e: