Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Krečič Aleš

tehnolog II

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e:

Škvarč Andreja

vodja oddelka IV

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

m: 031 576 745

e:

Vrčon Matej

tehnični sodelavec II

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e: