Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Agroživilski laboratorij

KGZS – Zavod GO, Agroživilski laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-027 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Več...

Agroživilski laboratorij je samostojen oddelek Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Laboratorij se je razvil iz potrebe po pospeševanju razvoja kmetijstva na področju Primorske regije. Začetek njegovega delovanja je leta 1952, ko je bila ustanovljena Sadjarsko vinarska postaja v Šempetru pri Novi Gorici. Z analizami vin je postaja pričela spodbujati primorske vinogradnike k boljšemu pridelovanju in kletarjenju za doseganje boljše kakovosti vin. Leta 1961 je ta dejavnost iz Okrajne zadružne zveze Gorica prešla na Kmetijski zavod Nova Gorica, ki je pravni predhodnik Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.


 

SPISEK POOBLASTIL AGROŽIVILSKEGA LABORATORIJA

Slovenija:

EU:


Storitve Agroživilskega laboratorija:

Kontakti

Bremec Kodelja Lara

analitičarka laborantka IV in laboratorijska tehnica

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 24

e:

Ličen Barbara

laboratorijska tehnica

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 17

m: 031 864 455

e:

Markočič Erika

laboratorijska tehnica

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 28

e:

mag. Rojc Polanec Anka

analitičarka laborantka I

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 27

e:

Rusjan Tamara

vodja oddelka III in svetovalka spec.II za vinarstvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 25

m: 041 721 903

e:

Škvarč Tanja

analitičarka laborantka III

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 26

e: