Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Projektni oddelek

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima bogate izkušnje pri izvajanju projektov, bodisi kot vodilni partner ali projektni partner. Že 20 let intenzivno sodelujemo v različnih čezmejnih kot tudi transnacionalnih evropskih programih. Aktivni smo na različnih področjih kot so kmetijstvo, razvoj podeželja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti, raziskave in inovacije, izobraževanje in prenos znanja. Kot javni zavod, ki deluje na območju celotne Primorske, imamo ključno vlogo pri vertikalnem povezovanju državnih organov in lokalnega prebivalstva, pri implementaciji skupne kmetijske politike in aktivnosti za krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. Smo pomemben člen tudi pri horizontalnem povezovanju različnih sektorjev, od pridelovalcev, okoljevarstvenikov, trgovcev, industrije do akterjev na področju turizma in promocije.

Skrbimo za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Skozi leta projektnih sodelovanj smo si ustvarili bogate izkušnje, poznanstva in povezave tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Na podlagi mednarodnih sodelovanj smo okrepili poznavanje in razumevanje čezmejnega prostora, pridobili nova znanja ter sodobna orodja, kar nam omogoča bolj učinkovito izvajanje naših dejavnosti.

Začetki naših mednarodnih projektnih sodelovanj segajo v obdobje programa čezmejnega sodelovanja Phare v katerem smo sodelovali predvsem z Italijo. Po letu 2004 smo sodelovali v različnih projektih čezmejnih programov Slovenija – Hrvaška, Slovenija – Italija, IPA Jadran, Leonardo da Vinci. V zadnjih petih letih je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, izvajal 51 projektov. 12 projektov v okviru programa OP Slovenija – Italija 2007 – 2013, 2 projekta v okviru programa OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, 1 projekt v okviru programa IPA Jadranska pobuda 2007-2013, 21 projektov programa LEADER, 11 raziskovalnih t.i. CRP projektov ter 4 projekte drugih naročnikov.

V zadnjem programskem obdobju smo bili vodilni partner v okviru OP Slovenija - Italija 2007-2013: ENJOY-TOUR - Dober tek na čezmejnih poteh okusov in LANATURA- Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov. Pa tudi v okviru OP Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013: ZOOB - Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu.

Kot projektni partner smo sodelovali pri več projektih: SOLUM – Skupna pot skozi tradicijo okusov, HERITASTE – Poti okusov in doživetij, PESCA – Projekt o vzgoji za zdravo prehrano, UELIJE II – Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru, ki se vsi navezujejo na tipične lokalne pridelke, kulinariko, turizem in promocijo, VISO – Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika, WINENET – Mreža sodelovanja za inovativne rešitve za izboljšavo kakovosti grozdja in vina, AGRI-KNOWS – Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zasciti okolja, FARmEAT – Od paše do obložene mize, APRO - avtohtone pasme za revitalizacijo okolja, SIGMA 2 - Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti, ZOONE – Zoo technical Networking for sustainable innovation in Adriatic Euroregion.

Naša vloga v projektih je aktivna, svoje delovne naloge in obveznosti, tako administrativne kot strokovne izvajamo pravočasno, odgovorno in učinkovito. Prizadevamo s, da tudi z evropskimi sredstvi prispevamo k trajnostnemu razvoju in  k ohranjanju naše regije, njenih značilnosti, kakovosti, raznolikosti narave in kulture, poseljenosti in kakovosti bivanja.

Kontakti

dr. Bizjak Bat Karmen

vodja oddelka III

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 39

m: 030 317 686

e:

Božič Slava

višja sodelavka I

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 35

m: 031 327 537

e:

Štendler Elena

strokovna sodelavka II

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 33 51 213

m: 040-638-227

e:

dr. White Lucija

strokovna sodelavka III

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 3 5

e: